Curs de Formare – SESIUNEA I. Analiza nevoilor grupurilor țintă pentru promovarea educației incluzive și de calitate

Marti, 29 iunie 2021, orele 16.00 – 18.00, va avea loc on-line Cursul de Formare – SESIUNEA I.  Analiza nevoilor grupurilor țintă pentru promovarea educației incluzive și de calitate, sustinut de  catre JOSEPH HATEGEKIMANA, reprezentantul organizatiei partenere norvegiene TERRAM PACIS, Oslo, in cadrul proiectului IMPACT – Incluziune si Motivare Prin Arte a Copiilor si Tinerilor, proiect finantat prin Granturi Norvegiene, Programul Dezvoltare Locala, Apelul Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc.

Cursul de Formare se adreseaza profesorilor, invatatorilor, educatorilor, directorilor de scoli si institutii e educatie, consilierilor scolari, asistentilor sociali si altor persoane implicate in educatia copiilor si tinerilor cu risc de abandon scolar si CES.

În cadrul acestei sesiuni de formare participantii vor învăța cum să își analizeze propriile nevoi  și oportunități în furnizarea programelor educaționale pentru copiii și tinerii cu risc de abandon școlar și CES. Sesiunea se va axa pe urmatoarele aspecte si teme:

1.      Ce cunoștințe sunt necesare pentru integrarea comunicării și abilităților interpersonale în școală și în educația copiilor și tinerilor?

2.      Care sunt provocările care limitează comunicarea și abilitățile interpersonale când lucrăm cu elevii?

3.      Care sunt lipsurile din curenta metodă de predare care ne opresc din a lua în considerare caracteristicile personale ale copiilor si tinerilor?

4.      Care este capacitatea noastră de a lua în considerare barierele sociale și diferențele culturale atunci când pregătim strategiile de predare pentru copii și tineri?

5.      Care ar fi materialele de curs care ar trebui pregătite sau produse pentru a ne ajuta să antrenăm interacțiunea în timpul orelor?

 La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

1.      Vor putea integra comunicarea și abilitățile interpersonale în școală și în educarea tinerilor.

2.      Vor putea detecta și prezenta caracteristici de calitate ale profesorilor și lucratorilor de tineret.

3.      Vor putea lua în considerare trăsăturile caracteristice ale copiilor și tinerilor în timpul pregătirii materialelor de curs.

4.      Își vor îmbunătăți capacitatea de a lua în considerare barierele sociale și diferențele culturale în timpul pregătirii materialelor de curs sau a activităților educaționale.

5.      Vor identifica materialele de curs necesare pentru a îmbunătăți calitatea cursurilor.

——————————————

TRAINING COURSE-SESSION-1: Analysis of the needs of target groups for the promotion of inclusive and quality education.

During this training session the teachers learn how to analyse their own needs, gaps, and opportunities in providing education to children and young people at risk of dropping out of school and to children with special needs. The session will focus on these topics:

  1. What is our knowledge level for integrating communication and interpersonal skills in school and youth education?
  2. What are the challenges that limit our communication and interpersonal skills while working with pupils or young learners?
  3. What are the gaps in the current teaching or training approaches that limit us from taking into consideration the characteristics features of pupils or young learners?
  4. What is our capacity level to consider social barriers and cultural differences while designing teaching and training activities for pupils or young learners?
  5. What are the types of training materials that could be developed or produced to facilitate us to better prepare classroom or training room interactions?

At the end of this session, the participants:

  1. Can integrate communication and interpersonal skills in school and youth education.
  2. Can outline and present quality characteristic features of teachers and youth educators.
  3. Can consider the characteristic features of pupils or young learners while setting up educational activities.
  1. Have strengthened their capacity to consider social barriers and cultural differences while setting up educational activities.
  2. Have identified needed training materials to improve their skills to better prepare classroom or training room interactions.