Anunt curs formare II. Luarea în considerare a barierelor sociale în rândul tinerilor cu nevoi speciale sau cu risc de abandon școlar

Avem placerea de a va invita sa participati la SESIUNEA II a cursului de formare Analiza nevoilor grupurilor țintă pentru promovarea educației incluzive și de calitate din cadrul  proiectului IMPACT – Incluziune si Motivare Prin Arte a Copiilor si Tinerilor, Programul Dezvoltare Locala, Apelul Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc, Fonduri Norvegiene.

SESIUNEA II.  Luarea în considerare a barierelor sociale în rândul
copiilor si tinerilor cu nevoi speciale sau cu risc de abandon școlar.

Cursul se va desfasura ON-LINE, Vineri01 aprilie 2022, orele 16.00 – 18.00

Cursul se adreseaza personalului din educatie: profesori, invatatori, educatori, directori de scoli normale si speciale, consilierilor scolari, asistenti sociali, psihologi, directori de centre de asistenta si protectie sociala a copiilor si tinerilor, care lucreaza cu tineri si copii cu risc de abandon scolar si / sau CES.

Seminarul va fi sustinut de catre JOSEPH HATEGEKIMANA, reprezentantul organizatiei partenere norvegiene TERRAM PACIS, Oslo, in limba engleza si va fi tradus in limba romana in timp real de catre translator.

MetodologieÎnvățare colaborativă
Scopul învățării·  Împuternicește participanții cu abilități de gândire critică pentru rezolvarea problemelor.·  Consolidarea abilităților și a capacității participanților de a utiliza activități interactive de învățare în interacțiunile din clasă.
Obiective de învățare·  Îmbunătățirea abilităților de gândire critică ale participanților pentru rezolvarea problemelor.·  Dezvoltarea cunoștințelor și atitudinilor participanților cu privire la ceea ce contribuie la și constituie intoleranță și excludere în timpul interacțiunilor din clasă.·  Consolidarea abilităților și capacităților de predare ale participanților în utilizarea activităților interactive de învățare în interacțiunile din clasă.
Rezultate·  Participanții pot să ilustreze și să aplice abilitățile de gândire critică pentru rezolvarea problemelor în activitatea sau practicile lor.·  Participanții pot identifica și prezenta factorii care contribuie la și constituie intoleranță și excludere în timpul interacțiunilor din clasă.· Participanții au abilitatea să utilizeze activități interactive de învățare prin formare în activitatea sau practicile lor educaționale

Cursul de formare Analiza nevoilor grupurilor țintă pentru promovarea educației incluzive și de calitate este structurat in 3 sesiuni, desfasurate on-line, planificate astfel:

SESIUNEA I. – Analiza nevoilor personalului din educatie pentru promovarea educatiei incluzive si de calitate, 29.06.2021

SESIUNEA II – Luarea în considerare a barierelor sociale în rândul copiilor si tinerilor cu nevoi speciale sau cu risc de abandon școlar, 01.04.2022

SESIUNEA III – Consolidarea capacității personalului din educatie de a pregăti interacțiuni incluzive în clasă, 15.04.2022