Anunt curs formare III. Consolidarea capacității personalului din educatie de a pregăti interacțiuni incluzive în clasă

Vineri, 15.04.2022, va avea loc SESIUNEA III a cursului de formare Analiza nevoilor grupurilor țintă pentru promovarea educației incluzive și de calitate din cadrul  proiectului IMPACT – Incluziune si Motivare Prin Arte a Copiilor si Tinerilor, Programul Dezvoltare Locala, Apelul Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc, Fonduri Norvegiene, Promotor de proiect: Asociatia de Arte si Spiritualitate ZAN ART.

SESIUNEA III.  Consolidarea capacitatii personalului din educatie de a pregati interactiuni incluzive in clasa.

Cursul se va desfasura ON-LINE, Vineri, 15 aprilie 2022, orele 16.00 – 18.00

Cursul se adreseaza personalului din educatie: profesori, invatatori, educatori, directori de scoli normale si speciale, consilierilor scolari, asistenti sociali, psihologi, directori de centre de asistenta si protectie sociala a copiilor si tinerilor, care lucreaza cu tineri si copii cu risc de abandon scolar si / sau CES.

Seminarul va fi sustinut de catre JOSEPH HATEGEKIMANA, reprezentantul organizatiei partenere norvegiene TERRAM PACIS, Oslo, in limba engleza si va fi tradus in limba romana in timp real de catre translator.

MetodologieÎnvățare colaborativă
Scopul învățării• Promovarea acceptarii faptului că fiecare individ construiește cunoștințele în mod diferit.• Promovarea incurajarii dorinței participanților de a identifica și accepta punctele forte și punctele slabe proprii și ale altora.• Promovarea intelegerii modurilor in care semnificatia conceptelor este influentata de abilitatile personale si de barierele sociale. 
Obiective de învățare• Îmbunătățirea gândirii critice și a abilităților analitice ale participanților pentru a identifica modul în care fiecare individ construiește cunoștințele în mod diferit.• Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților participanților pentru a identifica, accepta punctele forte și punctele slabe proprii și ale altora.• Întărirea abilităților și atitudinilor participanților de a interpreta modurile în care semnificațiile conceptelor sunt influențate de abilitățile personale și de barierele sociale.
Rezultate• Participanții pot să aplice gândirea critică și abilitățile analitice pentru a identifica modul în care fiecare individ construiește cunoștințele în mod diferit.• Participanții pot identifica și accepta punctele forte și punctele slabe proprii și ale altora.• Participanții pot să interpreteze modurile în care semnificațiile conceptelor sunt influențate de capacitatea cuiva și de barierele sociale.

Cursul de formare Analiza nevoilor grupurilor țintă pentru promovarea educației incluzive și de calitate este structurat in 3 sesiuni, desfasurate on-line, planificate astfel:

SESIUNEA I. – Analiza nevoilor personalului din educatie pentru promovarea educatiei incluzive si de calitate, 29.06.2021

SESIUNEA II – Luarea în considerare a barierelor sociale în rândul copiilor si tinerilor cu nevoi speciale sau cu risc de abandon școlar, 01.04.2022

SESIUNEA III – Consolidarea capacității personalului din educatie de a pregăti interacțiuni incluzive în clasă, 15.04.2022