Conferinta de presa de lansare proiect IMPACT

Granturi Norvegiene 2014 – 2021
Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei, cresterea incluziunii romilor”
 
Apel de proiecte: Educație incluzivă pentru copii si tineri în situații de risc.  
Titlul proiectului: IMPACT – Incluziune si Motivare Prin Arte a Copiilor și Tinerilor 
Cod proiect: PN2114


INVITAȚIE CONFERINȚĂ DE PRESĂ
 

                                         LANSAREA PROIECTULUI

IMPACT – Incluziune si Motivare Prin Arte a Copiilor și Tinerilor

Marți, 30 Martie 2021, în intervalul orar 14:00 si 15:00 are loc conferința de lansare a proiectului IMPACT – Incluziune si Motivare Prin Arte a Copiilor și Tinerilor derulată online cu următoarea agendă:

14:00 – 14:05 | Mesaj de deschidere din partea Asociației de Arte și Spiritualitate ZAN ART

14:05 – 14:10 | Mesaj din partea TERRAM PACIS, Oslo Norvegia.

14:10  -14:20 | Prezentarea Proiectului. Dezvoltarea si promovarea educației incluzive și de calitate prin intermediul artelor.

14:20 – 14:35 | Prezentarea Colaboratorilor Proiectului: Școli, DGASPC, Centre de Plasament, Centre Școlare de Educație Incluziva din județele Argeș, Prahova, Brașov, Galați, Dâmbovița. Grupuri țintă, nevoi ale grupurilor țintă.

14:35 – 14:45 | Activitățile proiectului, rezultate, indicatori.

14:45 – 14:55 | Sesiune de intrebări și răspunsuri.

14:55 – 15.00 | Mesaj de închidere din partea Asociației de Arte și Spiritualitate ZAN ART.

Participarea la conferinta de lansare se realizează în baza înregistrării pe link-ul urmator, urmand ca linkul de acces la platforma on-line să fie comunicat ulterior pe e-mail.

Link de înregistrare la conferința de presă: INREGISTRARE

Proiectul se desfășoară în perioada Ianuarie 2021 – iulie 2023 și este coordonat de ASOCIAȚIA DE ARTE ȘI SPIRITUALITATE ZAN ART, București, România în parteneriat cu TERRAM PACIS, Oslo, Norvegia, adresându-se unui grup țintă principal de 350 de copii și tineri dintre care 105 copii cu CES și 245 copii cu risc de abandon scolar din medii preponderent rurale și un grup țintă secundar de 200 de copii și tineri din comunitățile locale, 220 părinți, 30 cadre didactice și asistenți sociali din 5 județe ale țării: Prahova, Brașov, Dâmbovița, Argeș, Galați.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 616.950 Euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare Locală. Obiectivul proiectului esteDezvoltarea și promovarea educației incluzive, echitabile, de calitate in România și a includerii sociale a copiilor și tinerilor cu risc de abandon școlar și CES, prin intermediul artelor.

Prin educație incluzivă, echitabilă, de calitate se înțelege o educație adaptată la nevoile beneficiarilor, care să stimuleze descoperirea și dezvoltarea propriilor abilitați și talente, a abilitaților de baza și transversale astfel încât orice copil cu risc în dezvoltarea competențelor personale, cu dificultăți de învățare, adaptare școlară, dizabilitate sau aflat la un moment dat într-o situație de eșec sau risc de abandon să fie integrat sistemului educațional și social, într-o societate și comunitate non-discriminatorie, educată în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a egalității de șanse.

Proiectul acționeaza în două direcții: Pe de o parte creează I.M.P.A.C.T asupra a 350 de copii cu CES și risc de abandon școlar din medii preponderent rurale prin dezvoltarea lor emoțională, personală și socială, motivându-i pentru scoală și viață. Pe de altă parte, proiectul creează I.M.P.A.C.T la nivel social comunitar si national asupra schimbării mentalității discriminatorii cu privire la persoanele dezavantajate, cu CES sau de etnie romă, in direcția includerii lor sociale, prin intermediul unui film comunitar și expoziții de pictură și foto de promovare a drepturior și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul răspunde nevoilor educationale, personale, sociale și de includere ale copiilor din grupul țintă principal, prin:

  • Desfășurarea de ateliere de arte:  teatru, pictură, dans, film, fotografie pentru dezvoltarea motivației, creativitații, încrederii, abilităților sociale și personale ale copiilor, facilitând includerea lor socială și motivarea pentru scoală.
  • Oferirea de suport psihologic si motivațional copiilor și părinților prin ateliere de dezvoltare personală și crearea unei platforme de susținere psihologică și motivațională pentru părinți și copii.
  • Realizarea unei serii de 7 expoziții de pictură și foto în comunitățile locale, pentru stimularea încrederii participanților, validarea rezultatelor și pentru educarea copiilor, parinților, profesorilor din comunitățile locale cu privire la drepturile omului, non discriminare și nevoia de educație, intr-un mod inovativ, cu impact ridicat asupra comunităților locale.
  • Realizarea unui film comunitar cu participarea copiilor din grupurile ținta, dezvoltând creativitatea, simțul civic, sentimentul propriei valori și capacitatea de decizie.
  • Crearea unei campanii naționale de promovare a educației incluzive și drepturilor omului, prin difuzarea filmului comunitar realizat, cu impact la nivelul întregii societăți, adunând povești ale copiilor, situații de viață, momente de dans comunitar, în care nu se poate face diferența între copii cu CES, copii “tipici” sau copii cu risc de abandon.
  • Realizarea, validarea în practica și promovarea a 4 metodologii de educație incluzivă, de calitate, de promovare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prin intermediul artelor.

Proiectul IMPACT – Incluziune și Motivare prin Arte a Copiilor și Tinerilor este co-finanțat prin Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”, Apelul de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc, Granturi Norvegiene 2014 – 2021.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și/sau Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Zâna Maria Barău

Coordonator proiect,

Președinte

ASOCIAȚIA DE ARTE ȘI SPIRITUALITATE ZAN ART

Tel: 0747492972

Email: zanamaria.barau@zan-art.ro